α'-methoxy Fentanyl (hydrochloride)

SKU : 23013-1MG
Product Name : α'-methoxy Fentanyl (hydrochloride)
UoM : 1 mg
Concentration : A crystalline solid
CAS : 101365-58-6

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order